Centrum Edukacji AC-Expert to firma szkoleniowa o ugruntowanej pozycji na rynku. Mamy szerokie doświadczenie w nauczaniu języków obcych wg najnowszych metod i standardów. Prowadzimy zajęcia w małych grupach oraz indywidualnie. Oferujemy również konwersacje z obcokrajowcami oraz przez Skype. W naszym Centrum Egzaminacyjnym możesz zdobyć certyfikat językowy. U nas możesz również podnieść swoje kompetencje i odbyć wiele kursów specjalistycznych takich jak Kadry i płace, Pracownik biurowy, Kurs krawiectwa, AutoCad, Decoupage i wiele innych.Zajmujemy się również pozyskiwaniem dotacji unijnych. Mamy szeroką gamę darmowych kursów unijnych i programów. Pomożemy Ci również zdobyć dotację. Nie zapominamy także o najmłodszych, dla których mamy szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, korepetycji, kursów oraz imprez.

Podatkowa KPiR i ryczałt

CENA KURSU : 699 zł.

Kurs Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt (60 godzin w tym zajęcia komputerowe)

Program:
Księga podatkowa
Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
Przychody z działalności gospodarczej w KPiR
Koszty związane z prowadzeniem firmy
Majątek firmy
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej
Rozliczenie pracownika z US i ZUS
Wynik na działalności gospodarczej i ustalenie zobowiązania podatkowego
Rozliczenie podatku VAT
Ryczałt
Zajęcia komputerowe

Zajęcia odbywać się będą w sali multimedialnej w Centrum Edukacji AC-Expert w Obornikach. Zapisów można dokonywać telefonicznie 61-29-60-110 lub 519 59 39 99
lub mailowo biuro@ac-expert.pl
W cenę kursu wliczone są materiały i catering.
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

Od 9 października rusza kolejna edycja kursu „Rachunkowość szansą na przekwalifikowanie”!

W ostatniej edycji brało udział 45 osób z terenów wiejskich, które ukończyły kurs w komplecie i otrzymały certyfikaty z Fundacji Nauki Rozwoju i Przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z zakresu rachunkowości i księgowości zarówno w teorii jak i praktyce. Aż przez 20 godzin kursu uczestnicy ćwiczyli swoje umiejętności w programach księgowych na komputerach.

Cały kurs obejmował łącznie 100 godzin:

ogólne zagadnienia rachunkowości
organizacja rachunkowości, inwentaryzacja
koszty bilansowe i podatkowe
środki pieniężne aktywa finansowe, rzeczowe aktywa obrotowe i trwałe – ewidencja i rozliczenie
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – ewidencja syntez. i analityczna
ewidencja i rozliczenie wynagrodzeń
przychody, koszty, wynik finansowy
sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zyslkó i strat, obowiązki i terminy związane ze sprawozdaniem finansowym jednostki gospodarczej
pomoc psychologa dla kobiet
zajęcia komputerowe
Uczestnikom szkoleń zapewniamy:

bezpłatne materiały szkoleniowe
wyżywienie
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i osobami zależnymi
zajęcia w małych 15 osobowych grupach
16 nowoczesnych laptopów
nowoczesną salę dydaktyczną w centrum miasta
certyfikat ukończenia kursu
Zapisy trwają do października 2010r. (zostało zaledwie kilka wolnych miejsc )

Dostepny jest grafik zajeć z racunkowości i księgowości do pobrania:

HARMONOGRAM_rachunkowosc_i_ksiegowosc_gr.IV i V – pobierz

aktualizacja harmonogramu z dnia 11.10.2010r.