Kadry i płace

CENA KURSU: 699 zł

Kurs Kadry i Płace (60 godzin w tym zajęcia komputerowe)

Program:
Podstawy prawne zawieranie umów o pracę
Organizacja pracy działu personalnego
Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia:
Dokumentacja i rozliczanie pracowników z US i ZUS
Obsługa i konfiguracja programu „Płatnik”
Zajęcia odbywać się będą w sali multimedialnej w Centrum Edukacji AC-Expert w Obornikach. Zapisów można dokonywać telefonicznie 61-29-60-110 lub 519 59 39 99
lub mailowo biuro@ac-expert.pl
W cenę kursu wliczone są materiały i catering.
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

1. Kurs Kadry i Płace (60 godzin w tym zajęcia komputerowe)
Program:
Podstawy prawne zawieranie umów o pracę
Organizacja pracy działu personalnego
Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia:
Dokumentacja i rozliczanie pracowników z US i ZUS
Obsługa i konfiguracja programu „Płatnik”

2. Kurs Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt (60 godzin w tym zajęcia komputerowe)
Program:
Księga podatkowa
Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
Przychody z działalności gospodarczej w KPiR
Koszty związane z prowadzeniem firmy
Majątek firmy
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej
Rozliczenie pracownika z US i ZUS
Wynik na działalności gospodarczej i ustalenie zobowiązania podatkowego
Rozliczenie podatku VAT
Ryczałt
Zajęcia komputerowe

Zajęcia odbywać się będą w sali multimedialnej w Centrum Edukacji AC-Expert w Obornikach. Zapisów można dokonywać telefonicznie 61-29-60-110 lub 519 59 39 99
lub mailowo biuro@ac-expert.pl
W cenę kursu wliczone są materiały i catering.
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.