Metoda Callana

Proponujemy kursy nowoczesną metodą Callana, która pozwala uczyć się czterokrotnie szybciej języka. Nastawiona jest ona głównie na rozwój umiejętności mówienia i komunikacji.

Podczas zajęć Słuchacz rozwija wszystkie umiejętności językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, mówienie i pisanie).

Nauka opiera się na konwersacji. Uczniowie są na wyrywki pytani o różne rzeczy związane ze słownictwem wprowadzanym na danej lekcji i przy braku czasu na głębsze zastanowienie się – mają udzielać odpowiedzi. Założeniem jest używanie tylko i wyłącznie języka nauczanego bez podpowiedzi w języku ojczystym uczniów. Duży nacisk kładzie się na powtórzenia materiału, bowiem w tej metodzie uczniowie nie mogą zapisywać nowych słówek i robić notatek. Nauczyciel ma za zadanie natychmiastowe poprawianie błędów w wypowiedziach uczniów. Metoda Callana przypomina sposób, w jaki języka uczy się dziecko – słuchając i automatycznie powtarzając, a gramatyki ucząc się niejako „przy okazji”, poprzez obserwację wzorców.