Kursy językowe

Ciągłe rachunki sumienia i … słomiany zapał? A może czas spróbować nauki w oparciu o nowe metody? Nie będziemy zamęczać niuansami gramatyki ani karcić za kilka błędów w odmianie. Nasi wykwalifikowani lektorzy skłonią państwa do mówienia, słuchania i rozumienia obcego języka. Na różnych poziomach zaawansowania w przyjacielskiej atmosferze przełamiemy wspólnie bariery komunikacyjne. Zajęcia prowadzimy w oparciu o najnowsze podręczniki, środki audiowizualne i metody pozwalające na szybkie przyswajanie materiału leksykalnego. Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lektorów dbających tak o poziom merytoryczny jak i miłą, odprężającą atmosferę zajęć. KURSY Obecnie proponujemy Państwu kursy językowe dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania: – język angielski – język niemiecki – język hiszpański – język francuski – język włoski – język rosyjski ZAPISZ SIĘ Nauka na kursie dla dorosłych realizowana jest w systemach od 34 do 65 godzin lekcyjnych zajęć w grupach od 4 do 8 osób. Każda grupa wspólnie z lektorem i metodykiem indywidualnie ustala czas trwania zajęć, który wynosi od 45 do 90 minut, raz lub dwa razy w tygodniu.
Kursy językowe dla dorosłych nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację. Celem kursów jest: – wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym – przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych – ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach – ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych – rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów

 

 

Nauka języków obcych na kursach dla młodzieży w AC-Expert to połączenie zauważalnych przyrostów wiedzy językowej w relatywnie krótkim czasie z przyjemnością nauki z sympatycznymi lektorami.

Nauka na kursie dla młodzieży realizowana jest w systemach od 34 do 65 godzin lekcyjnych zajęć w grupach od 4 do 8 osób. Każda grupa wspólnie z lektorem i metodykiem indywidualnie ustala czas trwania zajęć, który wynosi od 45 do 90 minut, raz lub dwa razy w tygodniu.

ZAPISZ SIĘ

SZKOLENIA

Wiemy, że młodzież ucząca się na naszych kursach ma różne oczekiwania związane na przykład z właściwym przygotowaniem się do matury, egzaminami Cambridge (np. FCE, CAE), wybraniem w przyszłości ciekawego kierunku studiów. Nie zapominamy także o tych, którzy dzięki znajomości języków obcych mogą jeszcze efektywniej korzystać z Internetu, zawierać nowe znajomości czy też swobodnie komunikować się spędzając wakacje zagranicą.
Potrafimy skutecznie tworzyć grupy językowe, w ramach których słuchacze są na zbliżonym poziomie zaawansowania dzięki czemu nauka jest przyjemniejsza i efektywniejsza. Lektorzy grup młodzieżowych to przyjaźnie nastawieni ludzie z ciekawymi osobowościami starający się poprowadzić każdą lekcję w możliwie urozmaicony sposób.
Cechy charakterystyczne kursów dla młodzieży:

– program oparty jest na metodyce komunikacyjnej

– odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych, doskonale dostosowanych do możliwości i zainteresowań słuchaczy

wykorzystujemy autorskie materiały przygotowywane przez lektorów specjalnie dla tej grupy wiekowej przy użyciu zasobów internetowych i pomocy audiowizualnych

– kładą nacisk na aktywne i twórcze uczenie się języka

– na każdym kursie mamy testy śródsemestralne i końcowe przeprowadzane w „bezstresowej” atmosferze

– na koniec semestru każdy uczeń bierze udział w egzaminie końcowym – egzamin testuje umiejętności językowe omawiane na zajęciach

– prowadzimy specjalne grupy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
ZAPISZ SIĘ

KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI

Znajomość języków obcych może przydać się w każdej sytuacji. Dlatego warto uczyć się ich już od najmłodszych lat.

Dzieci posiadają naturalny talent do nauki języków, a dowodem na to jest fakt jak świetnie mówią po polsku. Mózg najlepiej rozwija się w pierwszych latach życia i wówczas bez wysiłku przyswaja nowe fakty i informacje. Nawet przeciętne dziecko uczy się niemal całego języka ojczystego pomiędzy pierwszym a piątym rokiem życia. Co więcej, nie sprawia mu to większego wysiłku. My wykorzystujemy tę ich wrodzona umiejętność.
Proponując zajęcia w formie zabawy tylko w języku obcym, skutecznie uczymy dzieci mówić. Najważniejszą oraz najtrudniejszą umiejętnością w znajomości języka jest komunikacja i dlatego największą wagę przywiązujemy do umiejętności MÓWIENIA w języku obcym i radzeniu sobie we wszystkich sytuacjach życiowych.

Z AC-Expert już od pierwszych lekcji dzieci uczą się przede wszystkim mówić. Na lekcjach oprócz nauki słownictwa i gramatyki ćwiczymy scenki, dzięki którym Państwa dzieci bez problemu poradzą sobie w obcojęzycznym środowisku.
W trakcie semestru dzieci biorą udział w ciekawych warsztatach, organizowane są konkursy, przygotowywane są występy i teatrzyki.

Kursy dla dzieci organizowane przez AC-Expert przygotowywane są ze szczególnych uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego poszczególnych grup wiekowych.

Nauka na kursie dla dzieci realizowana jest w systemach od 34 do 65 godzin lekcyjnych zajęć w grupach od 4 do 8 osób. Każda grupa wspólnie z lektorem i metodykiem indywidualnie ustala czas trwania zajęć, który wynosi od 30 do 60 minut, raz lub dwa razy w tygodniu.

Ponadto są one:

– prowadzone przez doświadczonych nauczycieli-ekspertów w nauczaniu dzieci, którzy doskonale rozumieją dzieci i je kochają

– odbywają się z wykorzystaniem najnowszych materiałów dydaktycznych, doskonale dostosowanych do możliwości i zainteresowań dzieci, opracowanych tak, że „rosną” wraz z dziećmi

– wzbogacone o multimedia, dzięki czemu dzieci chętniej biorą udział w zajęciach

– kładą nacisk na aktywne i twórcze uczenie się języka, także poprzez gry i zabawy

– na każdym kursie organizujemy testy śródsemestralne i końcowe przeprowadzane w bezstresowej atmosferze

– na koniec semestru każde dziecko bierze udział w egzaminie dziecięcym (kids’ exams) – egzamin testuje umiejętności językowe nauczane na zajęciach i jest przeprowadzany z udziałem metodyka

– rodzice mają możliwość aktywnego monitorowania postępów dzieci poprzez regularne raporty lektora i kontakt z metodykiem.

ZAPISZ SIĘ