Centrum Edukacji AC-Expert to firma szkoleniowa o ugruntowanej pozycji na rynku. Mamy szerokie doświadczenie w nauczaniu języków obcych wg najnowszych metod i standardów. Prowadzimy zajęcia w małych grupach oraz indywidualnie. Oferujemy również konwersacje z obcokrajowcami oraz przez Skype. W naszym Centrum Egzaminacyjnym możesz zdobyć certyfikat językowy. U nas możesz również podnieść swoje kompetencje i odbyć wiele kursów specjalistycznych takich jak Kadry i płace, Pracownik biurowy, Kurs krawiectwa, AutoCad, Decoupage i wiele innych.Zajmujemy się również pozyskiwaniem dotacji unijnych. Mamy szeroką gamę darmowych kursów unijnych i programów. Pomożemy Ci również zdobyć dotację. Nie zapominamy także o najmłodszych, dla których mamy szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, korepetycji, kursów oraz imprez.

Jak pozyskać dofinansowanie

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!!

Jeśli jesteś osobą bezrobotną (chociaż jeden dzień) i masz pomysł na firmę możesz ubiegać się o przyznanie bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Aby złożyć wniosek, należy:

* nie mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej przez ostatni rok

* nie otrzymać dotychczas bezzwrotnych środków na podjęcie działalności z Fundusz Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego

* zobowiązać się do prowadzenia działalności przez co najmniej rok i nie podejmowanie w tym czasie zatrudnienia

Środki można przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, wyposażeń koniecznych do rozpoczęcia działalności. Nie można natomiast wykorzystywać ich na reklamę, zakup akcji, obligacji, towaru, nieruchomości, remonty pomieszczeń i urządzeń oraz prowadzenie lombardu czy punktu kasowego.

Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi dokumentami i załącznikami. Zawierać one powinny między innymi informacje o planowanej działalności, przewidywane koszty i dochody, szczegółową specyfikację czy harmonogram wydatków.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane a od decyzji podjętej przez PUP nie ma możliwości odwołania. Ważne jest zatem złożenie profesjonalnie napisanego wniosku, a potem rzetelne rozliczenie się z otrzymanych środków. Nie jest to proste, dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę, nasi fachowcy pomogą skompletować potrzebną dokumentację, napiszemy wniosek i poprowadzimy jego rozliczenie po otrzymaniu dotacji. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania także drogą mailową lub telefoniczną.

Środki przeznaczone na ten rok niedługo się wyczerpią, dlatego nie zwlekaj – im wcześniej złożysz wniosek tym większe masz szanse na uzyskanie pieniędzy!

Oferujemy pełną i kompleksową obsługę otrzymanego dofinansowania. Zbieramy potrzebną dokumentację, wypisujemy wniosek, a następnie prowadzimy całą dokumentację i wnioski o płatność podczas trwania inwestycji. Przygotowujemy do kontroli, wprowadzamy konieczne zmiany we wniosku, pomagamy dokonać ewaluacji i rozliczyć dofinansowanie. Nasz klient niczym nie musi się przejmować, gdyż pilnujemy wszystkich terminów i uzupełnień dokumentacji.

W ciągu roku trwają różne nabory, o których zawsze informujemy na naszej stronie internetowej! Nabory trwają około 2-3 tygodni, więc należy się spieszyć!

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami.

 

…………………….

 

Jako Centrum Edukacji mamy dla Państwa szeroką ofertę bezpłatnych szkoleń, która cieszy się Państwa coraz większym zainteresowaniem.

szkolenie

Dzięki specjalistycznym szkoleniom mają Państwo szansę podjąć pracę w dobrze płatnym zawodzie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą szkoleń. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z Centrum Edukacji AC – Expert zyskają Państwo nowe umiejętności, kwalifikacje, a także, że nasza wspólna praca przyczyni się do dalszego rozwoju Państwa zarówno prywatnych jak i zawodowych zainteresowań.

*BEZPŁATNE SZKOLENIA:

– KSIĘGOWOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ.

Celem szkolenia pt. „Księgowość i rachunkowość „ jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych do pracy w działach księgowych oraz do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wg badań przeprowadzonych na grupie 50 pracodawców, blisko 80% zdeklarowało potrzebę zatrudnienia specjalistów ds. księgowości i rachunkowości oraz księgowych!

Dzięki specjalistycznym szkoleniom masz szansę podjąć pracę w dobrze płatnym zawodzie!

Jesteś osobą zamieszkującą obszary wiejskie, ubezpieczoną w KRUS jako rolnik lub domownik i masz ukończone 16 lat, chciałabyś/chciałbyś zdobyć nowy zawód? DZIĘKI NAM MASZ WIĘKSZE SZANSE NA SUKCES!

Uczestnikom szkoleń zapewniamy:

Bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Zwrot kosztów dojazdu.
Pomoc psychologa dla Kobiet.
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi.
Małe 15-osobowe grupy.
Zajęcia w centrum Obornik w nowoczesnej sali dydaktycznej.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które są zameldowane na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, prowadzące własną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS jako rolnik lub domownik, ale deklarujące zamiar podjęcia zatrudnienia poza obszarem rolniczym.

Ponadto szkolenie obejmuje następujący zakres tematyczny oraz wsparcie

ogólne zagadnienia rachunkowości – zasady prowadzenia ksiąg, definicje, podstawowe pojęcia – 15 osób, 5h/edycja
organizacja rachunkowości i inwentaryzacja: 15 osób, 5 h/edycja
podatki – rodzaje, zakres, przedmiot, definicje: 15 osób, 14 h/edycja
koszty bilansowe i podatkowe – wprowadzenie: 15 osób, 10 h/edycja
środki pieniężne, aktywa finansowe, rzeczowe aktywa obrotowe i trwałe-ewidencja i rozliczenie: 15 osób, 12 h/edycja
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami-ewidencja syntez. i analityczna: 15 osób, 4 h/edycja
ewidencja i rozliczenie wynagrodzeń: 15 osób, 8 h/edycja
przychody, koszty i wyniki finansowy: 15 osób, 12h/edycja
sprawozdania finansowe sporządzone przez jednostkę gospodarczą-bilans, rachunek zysków i strat, obowiązki i termin związane ze sprawozdaniem finansowym jednostki: 15 osób, 10h/edycja
zajęcia komputerowe: praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, zasady obsługi systemu finansowo-księgowego: 15 osób, 20h/edycja
Wsparcie psychologiczne dla 100 kobiet w wymiarze 2 godzin na osobę.