Centrum korepetycji

Korepetycje dla dzieci i młodzieży

Centrum Edukacji AC-Expert oferuje korepetycje indywidualne oraz w małych grupach (2, 3 osoby) ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej oraz z języków obcych. Nasi korepetytorzy to głównie egzaminatorzy maturalni szkół średnich.

Warunek sukcesu to indywidualne podejście

Indywidualne podejście do ucznia umożliwia mu optymalny rozwój i pomaga rozwiązać jego problemy w szkole. Zajęcia w AC-Expert prowadzone są przez wykwalifikowanych i zaangażowanych w swoją pracę korepetytorów. Uwzględniają oni indywidualne potrzeby każdego ucznia zapewniając mu tym samym jak najlepszą pomoc. Dzięki wspólnej intensywnej pracy Państwa dziecko poprawi oceny i na nowo odnajdzie przyjemność w nauce. Korepetytorzy AC-Expert potrafią stworzyć przyjazną atmosferę na zajęciach, umiejętnie budują wzajemnie zaufanie i są rzeczywiście zainteresowani współpracą z każdym uczniem.

Intensywna praca z Państwa dzieckiem pozwala na optymalne nadrobienie zaległości, a zdobyta przez nie wcześniej wiedza zostaje utrwalona dodatkowymi ćwiczeniami. AC-Expert to nie tylko lepsze oceny i odkrywanie na nowo przyjemności w nauce. To także stworzenie sytuacji, w której każdy uczeń nabierze stopniowo pewności siebie, co w przyszłości umożliwi mu lepszy życiowy start.

Korepetycje w małych grupach lub zajęcia indywidualne

Nauka w małych grupach w porównaniu z klasycznymi korepetycjami, udzielanymi indywidualnie daje Państwa dziecku więcej korzyści. W małych grupach łatwiej jest wyeliminować czynniki wywołujące stres, jak np. strach przed egzaminami czy zdenerwowanie przed klasówkami. Dzieci motywują się wzajemnie, coraz lepiej pracują w zespole, nabierając przy tym chęci wyróżnienia się. Poza tym dzieci zauważają, że nie są same ze swoimi problemami szkolnymi. Zajęć w małych grupach nie należy porównywać z tradycyjnymi lekcjami w szkołach państwowych. Korepetytor ustala indywidualne potrzeby ucznia i udziela odpowiedniego wsparcia.

Czas trwania zajęć

W zależności od indywidualnych potrzeb Państwa dziecka proponujemy udział w zajęciach od 1 do 5 razy w tygodniu. Każda jednostka lekcyjna trwa 60 min.

Nauka podczas ferii i wakacji: planowo i intensywnie

Badania naukowe pokazują, że podczas wakacji zapomina się 40% wcześniej nauczonego materiału. Aby Państwa dziecko mogło bez stresu przygotować się do nowego roku szkolnego, AC-Expert oferuje możliwość powtórzenia materiału także podczas ferii i wakacji. Wówczas można uczęszczać na zajęcia indywidualne lub kursy tygodniowe. Zajęcia w trakcie kursu tygodniowego odbywają się codziennie i trwają 60 min.